Meny
 
Våre produkter og tjenester
Vedlikeholds- engineering
Vi tilbyr:
Vedlikeholds engineering og ledelse
Optimalisering av vedlikeholds planer og systemer
Vedlikeholds analyser f.eks. konsekvensklassifisering, RCM, FMEA, FMECA
Forebyggende og korrektivt vedlikehold
CMMS SAP og Workmate
Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd base